Burtem OSGB

 

İş kazaları sonucu Ülkemizin milli gelir kaybı yaklaşık olarak 4 Milyar dolar civarındadır...