İLK YARDIM EĞİTİMİ

İlkyardım Yönetmeliğine göre 'Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde ise her 10 personel için 1 olmak üzere, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş merkezden en az 'Temel İlkyardım Sertifikası' almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

İlkyardım eğitimi ve ilkyardım sertifikası vermeye yetkili kuruluşumuzda görevli olan, T.C. Sağlık Bakanlığı eğitici sertifikalı eğitmenlerimizce uygulanacak 16 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda, İl Sağlık Müdürlüğü (Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü) yetkilileri gözetiminde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlarda 100 üzerinden 85 alan kişiler, “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı İlk Yardımcı” olabilir.

Bu hizmetimizdeki temel amacımız işyerinizde, evinizde, çevrenizde başta aileniz, iş arkadaşlarınız olmak üzere, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve yaralıların, acil ambulans ekipleri gelinceye kadar veya bir sağlık kurumuna ulaştırılıncaya kadar geçen sürede, hayatta kalmalarını ve oluşabilecek sakatlıkların önlenmesini sağlayacak bilgileri öğretmektir.

Eğitim

• Standart İlkyardım Eğitimi Kursu: (16 saattir ve Tüm Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlar için zorunludur.)
• Kurs gün ve saatleri kursu talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir.
• Bu eğitim yeterliğe dayalı, yetişkin eğitim özelliklerine uygun olarak interaktif yöntemlerle yapılmaktadır.
• Temel İlkyardım Eğitimlerine 15 yaşını doldurmuş, okuma yazma bilen herkes katılabilmektedir.
• Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı eğitimci sertifikasına sahip deneyimli eğitimciler tarafından verilir.
• Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmış İlkyardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.
• Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik sınav sonrası katılımcılara 'İlkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı' verilmektedir. Bu kartın geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin dolması halinde tekrar bir yenileme eğitimi verilmektedir.

İçerik / Konular

1. Genel ilkyardım bilgileri
2. Hasta / Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3. Temel Yaşam Desteği
4. Kanamalarda İlkyardım
5. Yaralanmalarda İlkyardım
6. Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
7. Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
8. Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
9. Zehirlenmelerde İlkyardım
10. Hayvan Isırmalarında İlkyardım
11. Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
12. Boğulmalarda İlkyardım
13. Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri