SİZ İŞİNİZE ODAKLANIN,GÜVENLİĞİNİZ BİZE EMANET !

A OSGB'ler gerekli donanım ve personele sahip Bakanlıkça yetkilendirilmiş birimlerdir. OSGB'ler kendi bünyesinde işyerleri için uygun olabilecek personeli (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık memuru vb.) sizin için çalışmak üzere görevlendirerek iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermektedir.

B İş sağlığı ve güvenliği açısından önemli kayıtlar OSGB'lerde düzenli olarak saklandıkları için, herhangi bir kargaşa yaşanmayacak ve işyerlerinde dosya kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır. Bu durum, özellikle müfettiş denetlemelerinde önemli rol oynayacaktır.

CTüm iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri OSGB tarafından alınır ve bununla ilgili her türlü rapor ve görüş üst yönetime düzenli olarak bildirilir. İşletmenizde çoğu zaman fark edilemeyen ek¬sik ve yanlış uygulamaların dışarıdan bakan profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılması, eksik ve yanlış uygulamaların bir an evvel düzeltilmesini sağlayacaktır.

 

İŞİNİZİ AKSATMIYORUZ !Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluştururken işinizin normal akışını aksatmıyor, verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunuyoruz.

YÖNETİM KOLAYLIĞIOSGB ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kararları daha düzenli ve kolay uygulanabilir bir hale gelecektir.
Hizmette Kalite Bizim İçin Esastır !
Burtem OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimimizin yine Burtem OSGB  Başdenetçileri tarafından denetlenmesi sağlanarak verilen hizmetin kalitesi arttırılacaktır.
Vergi İndirimi ve Avantajları
Firmamız ile yapacağınız anlaşma ile aldığınız hizmetler faturalandırılır, bu da işletme açısından doğrudan gider olarak kullanılır ve vergi avantajları sağlar.
Personel Giderlerinizi Düşürün !.
OSGB ile işletmenizde İşyeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanı istihdam zorunluluğunuz ortadan kalkacak.
Alandan Tasarruf Edin !
İSGB kurmanız durumunda bulundurmanız gereken en az, 12 m² Sağlık Hizmetleri, 8 m² İş Güvenliği hizmetleri için oda bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.
Kesintisiz Hizmet !
Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.
Karmaşaya Vakit Ayırmayın !
Yasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi yerine getirip,yenilikleri ve değişiklikleri biz takip edelim.Siz işinizle ilgilenin...
Ürünleri Biz Tedarik Ediyoruz...
İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek:1 gereği bulundurmanız gereken "Asgari Malzeme Listesi" bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.Biz sizin adınıza tüm ürünleri bulunduruyoruz.
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ " BURTEM OSGB "