İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI

      20.06.2012 tarihinde 6331 Sayı ile uygulamaya konulan yeni iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunumuz çalışma hayatımıza yeni sorumluluklar getirmiştir. Bu sorumluluklardan birisi de 50 ‘in üzerinde çalışan bulunduran tüm işletme   ve İşyerlerinde “İş Güvenliği Mühendisi” çalıştırma zorunluluğudur.

      İşverenler iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere, işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlike derecesine göre, bir veya daha fazla mühendis veya teknik eleman görevlendirmekle yükümlüdürler.

Kanunen İSG Uzmanı görev olarak şunları yapmalıdır ,

 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli çalışmalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,
 • Kurulun bilgilendirilmesi,
 • Acil Durum Planı ve Acil Eylem organizasyonunun takibinin yapılması,
 • Risk Analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması,
 • DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyetler) listesi çıkarılarak düzeltici faaliyetler yapılması,
 • Acil Durum ekipleri oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi,
 • Yıllık eğitim planı çıkarılarak gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Çalışma talimatları ve makine kullanım ve bakım talimatlarının hazırlatılması,
 • İç Denetimlerin yapılması,
 • İç Yönetmeliğin oluşturulması,
 • Tahliye ve Söndürme tatbikatlarının yapılması.

İşletmenizin risk grubuna ve işletmeniz için en etkin olabilecek mühendislik branşlarınıza göre, bünyemizde bulunan A, B ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanların 6331 Sayılı Kanun çerçevesinde sizler için görevlendirmekteyiz. Her nevi Üretim Projelerinizde, iş sağlığı ve güvenliği & çevre mevzuatının uygulanması hususundaki işlemler, görevlendirdiğimiz uzman mühendisler aracılığıyla yürütülmektedir.