İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ

4857 sayılı İş Kanunu'na göre yeni işe başlayan her çalışan mutlaka işe giriş muayenesi olmalıdır. İş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının gelişimini izlemek için bu muayenenin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde gelişen mesleki rahatsızlıkların sebebi belirlenemeyecektir. Bu kapsamda yapılacak işin niteliğine göre belirli riskler tesbit edilir ve işyeri hekiminin isteyeceği tetkiklerle birlikte işe giriş muayenesi yapılmalıdır. Ne iş yapacağı belirtilerek bu işi yapabilecek sağlık durumuna sahip olduğu raporda belirtilir.

Aşamaları,

- Sağlık muayeneleri

- İşe giriş muayeneleri

- Periyodik kontrol muayeneleri

- Kontrol muayeneleri (izin, rapor dönüşü ve iş değişikliklerinde yapılan muayeneler)

İşçilerin sağlık gözetimi ve muayeneleri sonucunda özel grupların  izlenmesi ve işe uygunluklarının değerlendirilmesi ;

  • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar,
  • Gelişme çağında çocuk ve genç işçiler (15-18 yaş grubu),
  • Kadın işçiler gurubu,
  • Tedavi görüp işe tekrar başlayan bağımlılar (alkol ve madde bağımlıları),
  • Eski hükümlüler,
  • İşe ara veren işçiler ,
  • Bedensel, zihinsel, ruhsal engelliler,
  • Her yerde çalıştırılması uygun olmayan risk grupları,
  • Yer (iş) değiştirme gereken işçiler,
  • Ek ve tamamlayıcı muayeneler...