İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETİ

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 20/06/2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.     İşverenler bu zorunluluğu artık Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilmektedirler.

     Bu kapsamda BURTEM OSGB olarak İşyeri Hekimliği hizmetini işyerinizde mevzuatlara uygun olarak sunmaktayız.İşyeri Hekimlerimiz, işyerinzide gerçekleştirilen sağlık gözetimi programları dahilinde çalışanın korunması, eğitilmesi ve izlenmesini sağlamaktadırlar.

     İşyeri tehlike sınıfına ve İşyerinizdeki mevcut işçi sayılarına göre yönet­melikte belirtilen sürelerde yönetmelikte belirtilen işyeri hekimliği bel­gesine sahip işyeri hekimi görevlendirilerek bu kapsamdaki sorumlu­luk ve hizmetler yerine getirilir.

Görevlendireceğimiz iş yeri hekiminin görevlerinden bazıları,

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek,
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak...