YÖNETİM KURULUMUZDAN ÖNSÖZ

Günümüzde teknolojik gelişmeler sanayileşmeyi hızlandırıp toplumların refahına hizmet ederken, öte yandan insanları ve çevreyi olumsuz etkileyen tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Yoğun makineleşme ve üretim sürecine giren binlerce kimyasal maddenin neden olduğu, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ölümler, iş kazası sonucu oluşan uzuv kayıpları ve kalıcı sakatlıklar hızla artmaktadır.

ISG Genel Müdürlüğü verilerine bakıldığında, 2010 yılında 62 bin 903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası saptanmış, 10`u meslek hastalığı olmak üzere 1.454 çalışan yaşamını yitirmiştir.  109 çalışan meslek hastalığı sonucu olmak üzere, toplam 2 bin 85 çalışan sürekli iş göremez olmuştur. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu toplam 1 milyon 466 bin 146 gün geçici iş görmezlik oluşmuş ve çalışanlar 49 bin 878 günü hastanede geçirmişlerdir.

2010 yılı İş kazalarının sektörel dağılımı incelendiğinde; Madencilik (kömür ve linyit çıkartılması) 12,95 ile birinci, fabrik. metal ürünleri yüzde 10,9 ile ikinci, ana metal yüzde 7,34 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Fabrik metal ürünler ile ana metal sanayinin birleşik yorumlanması durumunda ise metal sanayi birinci sıraya yerleşmektedir.  SGK istatistiklerine göre inşaat, metalden eşya imalatı ve kömür madenciliğinin yine ön sıralarda yer aldığı, taşımacılık ve ticaret faaliyet guruplarındaki kazaların da önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır

Türkiye`nin 2011 yılında iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen ekonomik kayıplarının 51,24 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir.   .

Ayrıca fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi gerekliliğinden yola çıkarak birde Ortak Sağlık güvenlik birimimizin hemen yanında İlkyardım eğitim merkezi açarak gerekli Ruhsat alma işlemlerini gerçekleştirdik. Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunluluğu da vardır. 

Burtem OSGB olarak; bu alanda ciddi tecrübesi olan iş yeri hekimlerimiz ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarımızla Bursalı sanayıcı ve iş adamlarımıza danışmanlık hizmeti sunarak, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli iş ortamının oluşmasına katkıda bulunup, oluşabilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek, sağlıkta ve sosyal sorumlulukta en büyük hedefimizdir.

Burtem OSGB Yön. Kurulu