RİSK ANALİZİ

Firmanızda yaptığımız ön çalışmanın ardından tuttuğumuz tutanakları rapor halinde firmanıza sunarak mevcut yapınızdaki eksikler ve yapılması gerekenler hakkında bilgi veriyoruz.

Yeni yasayla işçi sayısı ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işyerleri ‘Risk Değerlendirmesi yapmak ve değerlendirme sonucu gerekli önlemleri almak’ zorundadır. Ayrıca işveren artık taşeronlarının da işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmasından sorumlu olacak.

Bu yasanın en büyük cezai yaptırımları Risk Değerlendirme üzerine uygulanacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin olası bir denetimde görmek isteyecekleri ilk belge de budur.

Bu nedenle risk değerlendirmeyi pratikleştirmek ve yasal sorumluluğunuzu güvenle yerine getirip, etkin bir risk yönetimi yapabilmeniz için geç kalmadan bizimle irtibata geçiniz…