OSGB NEDİR?

 

Yeni yasal düzenlemelerde ise "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB" tanımı "İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır" şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.

30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile  Yetkilendirilmiş bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi(OSGB) şirketinizin isg mevzuatından doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve şirketinizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına karşı temsil eder.

Yetkilendirilmiş OSGB

Burtem OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir OSGB'dir. 2012 yılında kurulan firmamız Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi - OSGB olarak yetkilendirilmiştir.

OSGB'nin Görevlerinden Bazıları ,

  • İşçilerin sağlığının gözetimi,
  • Çalışma ortamının gözetimi,
  • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme,
  • İlkyardım ve acil müdahale,
  • Kayıt ve istatistik tutmak vb.hizmetler...