ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

Çevre koruma hizmetimiz işyerinizde yaptığımız analizler neticesinde çevre emniyetinin sağlanması için firma yönetimine gerekli bilgilerin verilmesi ve neler yapılması konusunda tavsiyeler sunmayı kapsamaktadır.

Çevre koruma ile ilgili başlıca hizmetlerimiz,

  • Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni mevzuata göre danışmanlık,
  • Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dokümantasyonun tutulması, raporların hazırlanması ve bildirimlerin yapılmasının sağlanması,
  • Çevre denetimi danışmanlığı ve çevre görevlisi,
  • Çevre izni danışmanlığı,
  • Emisyon (baca gazı) ölçümleri,
  • İmisyon (hava kalitesi) ölçümleri,
  • ÇED raporu ve proje tanıtım dosyası hazırlanması,
  • Deşarj kalite kontrol ruhsatı (DKKR) ve izin belgesi işlemleri,
  • Su ve atık analizleri,
  • İşyeri ve sosyal tesislerde termal konfor ve hijyen koşullarının sağlanması, temizlik ve dezenfektasyon planları yapılması....