İŞ VERENLER TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

 

     Yeni iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre işveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyerek, denetlemek zorundadır.İşverenler, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirebileceği gibi bu hizmetleri ilgili OSGB’lerden de alabilecek.
Yasa, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanmadan, mesleğin gerektirdiği ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütebilmesine olanak sağlıyor ve üstlerine ciddi sorumluluk veriyor. Çünkü herhangi bir şekilde oluşabilecek iş kazası ya da meslek hastalığında ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınacak.

İşverence Karşılanması Gereken Yasal Zorunluluklar

  • 1 kişinin dahi çalıştığı işyerlerinde İŞ YERİ HEKİMİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI bulundurulması zorunlu hale gelmiştir.
  • Bu hizmet bireysel anlaşmalar ile yapılabildiği gibi kurumlar tarafından OSGB’lerden hizmet alımı ile de yapılabilmektedir.
  • Çalışacak iş yeri hekimi ve İSG uzmanı sayısı kuruluşun tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenerek uygun sayıda hekim ve uzman görevlendirilmektedir.
  • İşveren belirli periyotlarla çalışanlarına sağlık taraması yaptırmakla yükümlüdür.
  • İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
  • İşveren çalışanların maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlüdür.

Yasal Zorunluluğu Yerine Getirmeyen İşveren İçin Olası Cezalar

     Yasada yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlerin alacağı cezalar bir hayli ağır olduğu gibi işverenin her türlü tedbiri almakla yükümlü olduğu da çok net olarak ifade edilmektedir.
     Yasa; yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere, her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2 bin TL ceza uygulayabilecek.İş yerinde iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene, görevlendirmediği her kişi için 5 bin TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2 bin 500 TL; risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene ilk ay için 3 bin TL ve izleyen her ay için bunun 1.5 katı olmak üzere toplamda yıllık 52 bin 500 TL gibi büyük sayılabilecek cezalarla karşı karşıya gelmesi olası.Ayrıca güvenlik raporunu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işyerine de 80 bin TL idari para cezası verilecek.