KAYIT VE İSTATİSTİK TUTMA

Yeni yasanın getirdiği zorunlukardan bir tanesi de ilgili konularla ilgili kayıt ve istatistik tutma.Çalışma alanları bakımından bu Tüzük kapsamına giren resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişiler yönetmeliğinde öngörülen esaslara uygun olarak kayıt tutmakla yükümlüdürler.

Buna göre,

  • İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları ile kıl payı atlatılan iş kazaları da dahil olmak üzere, kayıtların tutulmasını sağlıyoruz ve ilgili istatistiksel çalışmaları gerçekleştiriyoruz.